Nepal

Omdat Lily’s Tibetaanse portretten brede bekendheid genieten, zal het menigeen verbazen dat Lily zelf nooit in Tibet is geweest. Toen zij in het Himalaya-gebied verbleef, was het buitenstaanders niet toegestaan Tibet te bezoeken. In 1959 was zij voor het eerst langere tijd in Nepal en werd zij als dochter geadopteerd door de hoogste Tibetaanse lama ter plaatse. Juist in die tijd ontvluchtte de Dalai lama de toenemende Chinese onderdrukking in Tibet en vond hij een voorlopig onderkomen in Noord-India. Talloze Tibetanen volgden zijn voorbeeld en vluchtten de grens over. Een groot aantal van hen kwam in Nepal terecht. Lange tijd bewoog Lily zich temidden van deze mensen en vond tussen hen haar modellen. Zij raakte nauw bij hen betrokken en vatte grote belangstelling en sympathie voor hen op. Haar niet aflatende hulp aan de Tibetaanse vluchtelingen maakte haar tot een steunpilaar van het eerste uur en een trouwe vriendin van de Tibetaanse zaak.