jaarverslag 2013

jaarverslag 2013

 

1. Het Bestuur

Het Bestuur van de Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting telt per
31 december 2013 vier leden, t.w.:
Mw. Drs. E.M. Andriesse Voorzitter
Mw. M.H. Besselink Secretaris
Mw. Mr. M. van Dijk Penningmeester
Mw. Drs. C.D.E. Carmio Bestuurslid

Het Bestuur heeft in 2013 driemaal vergaderd.

In de statuten van Stichting Lily is bepaald dat benoeming van bestuursleden plaatsvindt voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar. De zittingstermijnen zijn door het bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden.
Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) en Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) zijn per
7 oktober 2013 afgetreden, maar werden vervolgens voor 3 jaar herbenoemd.

Met ingang van 01-01-2013 is Frieda Stegeman uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurslid. Het nieuwe adres van de stichting bij de Kamer van Koophandel werd dat van Cassandra Carmio (huisadres + internetadres + telefoon).

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek.

Het Bestuur streeft naar inventarisatie, en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het Bestuur beoogt hiermee de collectie te completeren.

In het jaar 2012 heeft het Bestuur van de Stichting getracht gestalte te geven aan deze doelstelling door het ontplooien van onderstaande activiteiten.

3. Beheer/aankoop tekeningen en schilderijen en fotoarchief

De tekeningencollectie is ondergebracht in het Museon, Den Haag. Het archief van Lily, alsmede haar foto’s en dia’s zijn ondergebracht in het depot te Weesp. De olieverfschilderijen en meubels van Lily zijn in opslag bij de firma Coulance te Amsterdam.

Ella Andriesse is alert op Lily-materiaal dat wordt aangeboden.

4. Fotoarchief

Willem van den Berg, van Fotoscan Den Haag heeft het beeldmateriaal van Lily gedigitaliseerd. Het gaat daarbij om 2253 negatieven/468 positieven kleinbeeld; ca 1550 contactafdrukken met negatieven en rond de 900 contactafdrukken met beschrijving op de achterzijde.

5. Tentoonstellingen / Musea

Op donderdag 13 juni 2013 opende in het SieboldHuis te Leiden de tentoonstelling Lily in Japan, die gelijktijdig met de tentoonstelling over Louis Couperus (1863-1923), Het Snoer der Ontferming, Couperus en Japan (van 13 juni t/m 25 augustus 2013) te zien was.
De tentoonstelling bestond uit vijftien Japan-tekeningen van Lily en een legvitrine met andersoortig materiaal: schetsboeken (4x), schetsen (9x) , litho’s (3x), Japanse boekjes (6x), 1 getypte lezing van Lily over marionetten en een album met geldzakjes.

6. Vriendendag

De Vriendendag van Stichting Lily, zondag 4 augustus 2013 in SieboldHuis Leiden, was een groot succes. Er waren zo’n 70 mensen aanwezig voor de inleiding op de tentoonstelling Lily in Japan door Ella Andriesse, en de rondleiding door de tentoonstelling ‘Het snoer der Ontferming, Louis Couperus en Japan’. Aansluitend was er een gezellige borrel in de tuin. Het Bestuur heeft veel positieve reacties ontvangen over de tentoonstelling Lily in Japan.

7. Contacten

Het Vriendenbestand bestaat eind 2013 uit 365 particulieren en 77 overige adressen (organisaties en buitenland).

8. Beleidsplan

Er is in november 2013 een nieuw Beleidsplan 2008-2013 vastgesteld.

9. ANBI-status

Per 1 januari 2014 komt er een aantal nieuwe voorwaarden waaraan voldaan moet worden om als algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de Belastingdienst geregistreerd te blijven. Stichting Lily zal aan deze nieuwe voorwaarden voldoen. Het publiceren van de vereiste gegevens gebeurt vanaf december 2013 via de website van de Kennisbank Filantropie.