Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

> Download als pdf

1. Het Bestuur

Het Bestuur van de Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting telt per 31 december 2018
vier leden, te weten:
Mw. Drs. E.M. Andriesse Voorzitter
Mw. M.H. Besselink Secretaris
Mw. Mr. M. van Dijk Penningmeester
Mw. Drs. C.D.E. Carmio Bestuurslid

Het Bestuur heeft in 2018 tweemaal vergaderd.

In de statuten van Stichting Lily – opgericht in 1991 – is bepaald dat benoeming van Bestuursleden plaatsvindt voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een Bestuurslid is terstond herbenoembaar. De zittingstermijnen zijn door het Bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden. Ella Andriesse (aantreding 09-10-1996) is per 9 april 2018 afgetreden, maar vervolgens voor 3 jaar herbenoemd.

Rooster van aftreden:
Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) – 2019
Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) – 2019
Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) – 2020
Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) – 2021

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek. Het Bestuur streeft naar inventarisatie, en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het Bestuur beoogt hiermee de collectie te completeren.

In het jaar 2018 heeft het Bestuur van de Stichting getracht gestalte te geven aan deze doelstelling door het ontplooien van onderstaande activiteiten.

3. Beheer/aankoop tekeningen en schilderijen en fotoarchief

De tekeningen, alsmede haar foto’s en dia’s, zijn ondergebracht in het Museon, Den Haag. Het archief van Lily is ondergebracht in het depot te Weesp. De olieverfschilderijen en meubels van Lily zijn in opslag bij de firma Coulance Euromovers BV te Vlaardingen.

Het hele Lily-archief (tekeningen, foto’s/dia’s en de geluidsopnames van de interviews van Ella met Lily uit 1989) is gedigitaliseerd. Op de website wordt een stukje geplaatst over het Fotoarchief, met daarbij zo’n twintig foto’s. Het Fotoarchief zal volledig worden ontsloten als de biografie klaar is.

Het Bestuur is altijd alert op Lily-materiaal dat wordt aangeboden.
In 2018 is onderstaande verworven:

  • Uit de USA de tekening gesigneerd “India 1961, Indian from the North-West”.
  • Metalen drukplaat, die gebruikt zou zijn voor het omslag van het boek “Wonderlijk Tibet” van Lily Eversdijk Smulders.

4. Lily in ‘1001 Vrouwen in de 20ste eeuw’

Nadat Lily in 2017 is opgenomen in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland/1001 Vrouwen (zie Jaarverslag 2017) is zij in 2018 opgenomen in het boek ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’, samengesteld door historica Els Kloek en vormgegeven door Irma Boom. Ella heeft hiervoor een lemma over Lily aangeleverd. Stichting Lily heeft ter ondersteuning van het boekproject een financiële bijdrage gedaan t.b.v. Stichting 1001-Vrouwen.

Ter gelegenheid van het uitkomen van dit boek was van 4 oktober 2018 t/m 10 maart 2019 in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ te zien. Hier hingen vier portretten van Lily, die telkens twee tegelijk, halverwege de tentoonstelling werden omgewisseld:

  • Geisha uit Japan (1937)
  • Wanderobo-vrouw uit Tanganyika (1958)
  • Tibetaanse vrouw uit Nepal (1962)
  • Inuët-vrouw uit Noord-Canada (1970)

Deze portretten vertegenwoordigen drie continenten (Azië, Afrika en Noord-Amerika) waar Lily langere tijd heeft rondgereisd en omvatten zowel vroeg als laat werk. Daarnaast was ook haar reispalet tentoongesteld.

Op 3 oktober 2018 werd in het bijzijn van Z.M. koning Willem-Alexander de tentoonstelling in het Amsterdam Museum geopend. Ella en Marijke waren hierbij aanwezig, evenals Frieda Stegeman, oud-Bestuurslid van Stichting Lily .

5. Lily in onderzoek

Kunstzaal Kleykamp
Ter gelegenheid van ‘1001 Vrouwen uit de 20ste eeuw’ was er op 21 maart j.l. een auteursborrel, waar Ella een ontmoeting had met een familielid van de oprichters van Kunstzaal Kleykamp, een Haagse kunsthandel die voor de Tweede Wereldoorlog een begrip was en waarover in 2008 een boek is verschenen: Kleykamp, de geschiedenis van een kunsthandel ca. 1900-1968. De vraag kwam op of Lily bij Kunstzaal Kleykamp heeft geëxposeerd en inderdaad, het blijkt haar eerste Nederlandse expositie te zijn geweest, nl. in mei 1940. Voor het Kleykamp-boek zijn de recensies opgezocht van na 1932 op microfilm bij de Koninklijke Bibliotheek. Hierin bevindt zich een recensie over de tentoonstelling van Lily in 1940 en een bericht dat de tentoonstelling werd verlengd.

Verzetsactiviteiten
In verband met een onderzoek naar mensen van Indische komaf die gedurende WOII actief waren in het verzet en een komende publicatie is het Bestuur gevraagd informatie over Lily te delen, over haar activiteiten in de oorlog en of er werk en foto’s van haar zijn tijdens deze periode. Het Bestuur geeft de benodigde info en toestemming voor het gebruik van twee foto’s (Lily in Japan, 1937 en in Peking, 1938) en twee schetsen: Lily’s zelfportret tijdens de hongerwinter (1944) en haar schets van Ankie, een Joods meisje dat bij haar ondergedoken zat. Nb. Het is niet bekend waar de originele schets van Ankie zich bevindt. Ankies achternaam is eveneens onbekend.

6. Documentaire

Na een verkennend gesprek in april 2018 tussen Ella en twee filmmakers, die overwegen een documentaire te maken over Lily, was er op vrijdag 24 augustus een vervolgafspraak in eetcafé De Jonge Haan in Hilversum. Het eerder door hen toegezonden conceptvoorstel ‘Portret van een unieke vrouw’ werd besproken, naast andere aspecten van een documentaire over Lily. Afgesproken is dat de filmmakers zelf op zoek gaan naar financiering en dat ze daarna weer contact met ons opnemen i.v.m. inhoudelijke en eventueel financiële ondersteuning.

7. Contacten

Stichting Rudolf Bonnet
Maandag 26 maart hadden Stichting Lily en Stichting Rudolf Bonnet een gezamenlijke lunch in Café Tropenmuseum. Het Bestuur was onder de indruk van wat Stichting Rudolf Bonnet tot stand heeft gebracht op het gebied van museale training en ondersteuning van Museum Puri Lukisan.

8. Nieuwjaarskaart

De nieuwjaarskaart 2019 stond in het teken van ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’. In het kader van de AVG zullen we bij de volgende nieuwjaarskaart een strookje toevoegen dat mensen kunnen terugsturen als ze van de mailinglijst af willen.

9. ANBI-status

Stichting Lily staat als algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de Belastingdienst geregistreerd. Het publiceren van de vereiste gegevens gebeurt via de website van de Kennisbank Filantropie.

10. AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat wij moeten voldoen aan alle voorwaarden aangaande de privacywetgeving en dat we zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van onze contacten.

11. Beleidsplan

Het Beleidsplan 2018-2023 is vastgesteld en is – via een link – via de website toegankelijk.