Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

> Download als pdf

1. Het Bestuur

Het Bestuur van de Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting telt per 31 december 2019 vier leden, te weten:

Mw. Drs. E.M. Andriesse Voorzitter
Mw. M.H. Besselink Secretaris
Mw. Mr. M. van Dijk Penningmeester
Mw. Drs. C.D.E. Carmio Bestuurslid

Het Bestuur heeft in 2019 tweemaal vergaderd.

In de statuten van Stichting Lily – opgericht in 1991 – is bepaald dat benoeming van Bestuursleden plaatsvindt voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een Bestuurslid is terstond herbenoembaar. De zittingstermijnen zijn door het Bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden. Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) en Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) zijn per 15 april 2019 afgetreden, maar vervolgens voor 3 jaar herbenoemd.

Rooster van aftreden:
Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) – 2020
Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) – 2021
Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) – 2022
Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) – 2022

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek. Het Bestuur streeft naar inventarisatie, en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het Bestuur beoogt hiermee de collectie te completeren.
In het jaar 2019 heeft het Bestuur van de Stichting getracht gestalte te geven aan deze doelstelling door het ontplooien van onderstaande activiteiten.

3. Beheer/aankoop tekeningen en schilderijen en fotoarchief

De tekeningen, alsmede haar foto’s en dia’s, zijn ondergebracht in het Museon, Den Haag. Het archief van Lily is ondergebracht in het depot te Weesp. De olieverfschilderijen en meubels van Lily zijn in opslag bij de firma Coulance Euromovers BV te Amsterdam.

Het hele Lily-archief (tekeningen, foto’s/dia’s en de geluidsopnames van de interviews van Ella met Lily uit 1989) is gedigitaliseerd. Op de website staat een stukje over het Fotoarchief, met daarbij zo’n twintig foto’s. Het Fotoarchief zal volledig worden ontsloten als de biografie klaar is.

Het Bestuur is altijd alert op Lily-materiaal dat wordt aangeboden. In 2019 is geen materiaal verworven.
Wel zijn er in Amerika twee tekeningen opgedoken in particulier bezit: Tibetaans meisje (Tibetan Nomad Girl)en Tibetaanse jongen (Tibetan City Boy). Het zijn beide tekeningen uit 1962.

4. Tentoonstelling ‘1001 Vrouwen in de 20ste eeuw’

Ter gelegenheid van het uitkomen van het boek ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ (samengesteld door historica Els Kloek) was (van 4 oktober 2018) t/m 10 maart 2019 in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ te zien. Hier hingen vier portretten van Lily, die telkens twee tegelijk, halverwege de tentoonstelling werden omgewisseld:

  • Geisha uit Japan (1937)
  • Wanderobo-vrouw uit Tanganyika (1958)
  • Tibetaanse vrouw uit Nepal (1962)
  • Inuit-vrouw uit Noord-Canada (1970)

Deze portretten vertegenwoordigen drie continenten (Azië, Afrika en Noord-Amerika) waar Lily langere tijd heeft rondgereisd en omvatten zowel vroeg als laat werk. Daarnaast was ook haar reispalet tentoongesteld.

5. Documentaire over Lily

Op vrijdag 12 april 2019 hebben Ella Andriesse en Marijke Besselink een gesprek gehad in Hilversum met een Engelse filmmaker en zijn vader over een mogelijke dubbeldocumentaire of dramaserie over de vrouwen Lily Eversdijk Smulders en Eveline Bennett. Het Bestuur gaf aan geënteresseerd te zijn in een dergelijke documentaire en gaf de filmmakers de tijd een idee uit te werken en ‘broadcasters’ te benaderen. Een ‘memorandum of agreement’ zou later in het jaar volgen, waarin de intentie en bereidheid om samen te werken van beide partijen vastgelegd zou worden zonder financiële verplichtingen, naast onze instemming met het verlenen van een periode van exclusiviteit. Het jaar is echter afgesloten zonder dat we dit MoA hebben mogen ontvangen. Het Bestuur beraadt zich over verdere stappen, ook ten aanzien van het voorstel ‘Portret van een powerwoman’ dat op de planken ligt.

6. Publicaties

In November 2019 is het boek `Zijn jullie kerels of lafaards, de Indische en Indonesische Strijd tegen de Nazi’s 1940-’45’ van de hand van Herman Keppy uitgekomen. Pagina’s 166 en 167 zijn gewijd aan Lily Eversdijk Smulders en haar activiteiten in het verzet. Daarbij zijn een foto van Lily afgebeeld en twee tekeningen van haar hand, o.a. van het Joodse meisje Ankie, dat enige tijd bij haar zat ondergedoken.

7. Mediabelangstelling

N.a.v. het boek van Herman Keppy werd Stichting Lily benaderd door een programmamaker/regisseur bij Andere Tijden. Hij was geïnteresseerd in het levensverhaal van Lily.
Op 16 december 2019 hebben Marijke Besselink en Ella Andriesse een gesprek met hem gehad in Hilversum. Hij gaf aan te willen nadenken over de mogelijkheid van een tv-programma over Lily in de toekomst, in een ander kader dan Andere Tijden.

8. Opslag Euromovers

Op 3 juni 2019 hebben Ella, Cassandra en Marijke een bezoek gebracht aan Coulance Euromovers aan de Anthony Fokkerweg 75, Amsterdam om de twee containers (1511 en 1521) met opgeslagen meubels en kleding van Lily te bekijken. Zowel kleding als meubels bleken door schimmel aangetast. In het voorjaar van 2020 zullen we samen met de heer W. Burger – die na Lily’s overlijden haar inboedel heeft getaxeerd – een bezoek brengen aan de opslag in Alkmaar, waarnaartoe de spullen zullen verhuizen. Hij kan mogelijk een uitspraak doen over de conditie, eventuele behandeling en de waarde van de objecten. Misschien laten we dan een container vervallen. Een kopie van het taxatierapport van de heer Burger uit 1994 is nog aanwezig. De zaken zijn daar summier op omschreven met een waarde, maar over het algemeen niet met nadere details (periode, land). Om de huidige waarde en conditie te bepalen is een nieuwe blik zinvol.

9. Beleidsplan

Het Beleidsplan 2018-2023 is – via een link – via de website toegankelijk.

10. ANBI-status

Stichting Lily staat als algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de Belastingdienst geregistreerd. Het publiceren van de vereiste gegevens gebeurt via de website van de Kennisbank Filantropie.

11. Nieuwjaarskaart

Voor de nieuwjaarskaart 2020 is besloten iets te doen met de ‘roaring twenties’. Een mooie foto van Lily in Nederlandsch Indië in de jaren ‘20 van de vorige eeuw is afgebeeld op de kaart.

12. AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omtrent privacywetgeving hebben we bij de nieuwjaarskaart een strookje toegevoegd dat mensen konden terugsturen als zij op de mailinglijst wilden blijven staan.