Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

> Download als pdf

JAARVERSLAG 2022

1. Het Bestuur

Het Bestuur van de Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting telt per 31 december 2022 vier leden, te weten:
Mw. Drs. E.M. Andriesse Voorzitter
Mw. M.H. Besselink Secretaris
Mw. Mr. M. van Dijk Penningmeester
Mw. Drs. C.D.E. Carmio Bestuurslid

Het Bestuur heeft in 2022 eenmaal vergaderd. De vergadering op 21 februari was online vanwege het besmettingsgevaar van de nog steeds heersende corona.

In de statuten van Stichting Lily – opgericht in 1991 – is bepaald dat benoeming van bestuursleden plaatsvindt voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar. De zittingstermijnen zijn door het Bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden. Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) en Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) zijn per 21 februari 2022
afgetreden, maar vervolgens voor 3 jaar herbenoemd.

Rooster van aftreden:
Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) – 2023
Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) – 2024
Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) – 2025
Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) – 2025

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek. Het Bestuur streeft naar inventarisatie, en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het Bestuur beoogt hiermee de collectie te completeren. In het jaar 2022 heeft het Bestuur van de Stichting getracht gestalte te geven aan deze doelstelling door het ontplooien van onderstaande activiteiten.

3. Beheer/aankoop tekeningen en schilderijen en fotoarchief

De tekeningen van Lily, alsmede haar foto’s en dia’s, zijn ondergebracht in het Museon, Den Haag. Haar archief is ondergebracht in het depot te Weesp. Het hele Lily-archief (tekeningen, foto’s/dia’s, de film “Portret van Lily Eversdijk Smulders” uit 1990 en de geluidsopnames van de interviews van Ella met Lily uit 1989) is gedigitaliseerd. Op de website staat een stukje over het Fotoarchief, met daarbij zo’n twintig foto’s. Het Fotoarchief zal volledig worden ontsloten als de biografie klaar is.

De olieverfschilderijen en meubels van Lily zijn in opslag bij de firma Euromovers te Alkmaar.

Het Bestuur is altijd alert op Lily-materiaal dat wordt aangeboden en blij met nieuwe aanwinsten in de collectie.

Stichting Lily heeft deze beide Lily-tekeningen in 2022 aangekocht. Het jongetje met broertje op de rug is gemaakt in Hong Kong. De moeder met kind is een Turkana-vrouw uit Kenia. Beide tekeningen zijn in de jaren 1950 verkocht door Lily tijdens een reis van haar naar New York.

Het Bestuur werd dit jaar verrast met een schenking van Tibetaanse objecten , die Lily tussen 1959 en 1962 in Nepal verzamelde. De schenking is afkomstig van een familielid van Lily. Het gaat om rituele objecten en gebruiksvoorwerpen uit het dagelijks leven van Tibetanen, die Lily op haar tekeningen heeft afgebeeld. Lily kocht deze voorwerpen van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal tegen een fair price.

4. Documentaire over Lily

Op 14 maart 2022 hadden Ella, Cassandra en Marijke een bespreking met een filmmaker om ons te oriënteren op de mogelijkheid van een Nederlandse documentaire.

5. Beleidsplan

Het Beleidsplan 2018-2023 is – via een link – via de website toegankelijk.

6. ANBI-status

Stichting Lily staat als algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de Belastingdienst geregistreerd. Het publiceren van de vereiste gegevens gebeurt via de website van de Kennisbank Filantropie.

7. Nieuwjaarskaart

Voor de nieuwjaarskaart 2023 hebben we gekozen voor een foto van de onlangs verworven Tibetaanse objecten, naast portretten van Tibetanen, die een van deze voorwerpen dragen.