Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

 

1. Het Bestuur

Het Bestuur van de Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting telt per
31 december 2014 vier leden, t.w.:
Mw. Drs. E.M. Andriesse Voorzitter
Mw. M.H. Besselink Secretaris
Mw. Mr. M. van Dijk Penningmeester
Mw. Drs. C.D.E. Carmio Bestuurslid

Het Bestuur heeft in 2014 tweemaal vergaderd.

In de statuten van Stichting Lily is bepaald dat benoeming van bestuursleden plaatsvindt voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar. De zittingstermijnen zijn door het bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden.
Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) is per 9 december 2014 afgetreden, maar werd vervolgens voor 3 jaar herbenoemd.

Rooster van aftreden:
Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) – 2015
Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) – 2016
Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) – 2016

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek.

Het Bestuur streeft naar inventarisatie, en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het Bestuur beoogt hiermee de collectie te completeren.

In het jaar 2014 heeft het Bestuur van de Stichting getracht gestalte te geven aan deze doelstelling door het ontplooien van onderstaande activiteiten.

3. Beheer/aankoop tekeningen en schilderijen en fotoarchief

De tekeningencollectie is ondergebracht in het Museon, Den Haag. Het archief van Lily, alsmede haar foto’s en dia’s zijn ondergebracht in het depot te Weesp. De olieverfschilderijen en meubels van Lily zijn in opslag bij de firma Coulance te Amsterdam.

Het Bestuur is alert op Lily-materiaal dat wordt aangeboden.

4. Fotoarchief

Willem van den Berg, van Fotoscan Den Haag heeft het beeldmateriaal van Lily gedigitaliseerd.
Er zitten fraaie en interessante beelden bij, maar ook zitten er verouderde dia’s en dia’s van ansichtkaarten en foto’s tussen. Al met al is het Bestuur er over eens dat het fotowerk een waardevolle aanvulling is op haar tekeningencollectie. Er zal nog uitzoekwerk gedaan moeten worden aangaande het achterhalen van de oorspronkelijke beeldlocatie en voorstelling waarvan geen beeldbeschrijving van is en controle op juistheid van de beschrijvingen.

5. Contacten

Nepal
Het Taragaon Museum is in april 2014 officieel geopend in Kathmandu, Nepal. Centraal thema in dit museum is het culturele erfgoed van Nepal. Een tentoonstelling van (een aantal) Lily-portretten staat op de agenda voor de nabije toekomst .

Het Vriendenbestand bestaat eind 2014 uit 365 particulieren en 77 overige adressen (organisaties en buitenland).

8. Beleidsplan

Het Beleidsplan 2013-2018 is in november 2013 door het Bestuur goedgekeurd en is – via een link – via de website toegankelijk.

9. ANBI-status

Per 1 januari 2014 moest aan een aantal nieuwe voorwaarden voldaan worden om als algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de Belastingdienst geregistreerd te blijven. Stichting Lily heeft aan deze nieuwe voorwaarden voldaan. Het publiceren van de vereiste gegevens gebeurt via de website van de Kennisbank Filantropie.