1978

1978

Singer Museum, Laren

Een serie portrettekeningen van Tibetaanse kloosterlingen van de hand van Lily als onderdeel van een tentoonstelling over Tibetaanse boeddhistische rituele voorwerpen.